Wednesday, 7 December 2011

Living and non-living things

Learn About Plants - Starting to Grow

click to Learn About Plants - Starting to Grow

Latihan Sains Tahun 2

latihan sains tahun 2

Gerhana Bulan

Gerhana Bulan (Khusuf Qomar/Lunar Eclipses) adalah fenomena alam yang disebabkan bumi beredar mengelilingi matahari dalam waktu satu tahun. Nabi sudah jauh hari mengindikasikan hal tersebut berdasarkan hadist Shoheh yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim bahwa Matahari dan Bulan adalah merupakan salah satu tanda kekuasana-Nya dan tidak berkaitan dengan kematian seseorang dan tidak berkaitan dengan kehidupan seseorang, maka bersegeralah kalian untuk melakukan sholat (HR.Bukhori Muslim).


Secara astronomis kita sudah mengetahui bahwa bumi beredar mengelilingi matahari dalam waktu satu tahun. Bersamaan dengan itu bulan mengelilingi bumi selama 29 hari. Hal ini mengakibatkan kedudukan bumi dan bulan relative terhadap matahari berubah setiap saat. Bulan beredar mengelilingi bumi pada orbit berbentuk hampir lingkaran. Bidang orbit itu membentuk sudut sebesar 5.2 derajat dengan bidang edar bumi mengelilingi matahari (ekliptika). Jarak terjauh bulan dari pusat bumi adalah 406.700 km dan terdekat 356.400 km. Gerhana Bulan terjadi apabila bulan memasuki kerucut bayangan bumi, yakni bila matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garis

Pakar Astronomi Terulung

Abu al-Hassan Ali ibn Abdur-Rahman  ibn Ahmad ibn Yunus ibn Abdul A’la al-sadafi lebih dikenali sebagai Ibnu Yunus. Antara hasil karya beliau dapat kita tatapi pada hari ini termasuklah al-Ziji al-Kabir. Beliau telah memperkenalkan satu penemuan yang baru iaitu berupa bandul (ayunan) yang digunakan untuk mengetahui detik-detik waktu dalam meneropong benda-benda angkasa, seperti halnya bandul yang digunakan untuk jam dinding.


Karyannya yang lain adalah”Kitab al-Mikail” tentang kemiringan matahari. Ia juga “Kitab at-Ta’dil al-Muhkam” yang mengetengahkan tentang gerhana matahari dan bulan. Di samping itu ia juga menulis beberapa uraian mengenai daftar bayang-bayang, daftar azimuth matahari, ukuran solat yang tentu saja semua ini merupakan sumbangan besar bagi ilmu pengetahuan. Dalam buku tersebut, beliau juga memperkatakan tentang teori-teori tentang perjalanan cakerawala oleh para sarjana yang terdahulu dan sezaman dengan beliau.

Tuesday, 6 December 2011

Bumi (sebagai perbandingan)
Besar sangatkah kita? Bandingkan diri kita dengan ciptaan Allah yang lainnya.

Bapa Optik Moden

 Abul Ali Hasan Al Haitham yang dikenali sebagai Alhazen di barat, merupakan Bapa Optik Moden. Beliau merupakan pakar fizik yang terunggul melalui sumbangan terhadap kaedah optik dan saintifik. Beliau dilahirkan pada 965 Masihi di Basrah dan mendapat pendidikan di Basrah dan Baghdad.
Antara ujikaji yang dijalankan ialah penyebaran cahaya dan warna, pantulan dan ilusi optik. Beliau menghabiskan banyak masa dengan teori pelbagai fenomena fizikal seperti pelangi, bayang-bayang, gerhana matahari dan ramalan mengenai keadaan fizikal cahaya. Pengaruh beliau secara umum terhadap sains fizikal dan khususnya optik, amat disanjungi dan ideanya melambangkan ilmu era baru dalam penyelidikan teoritikal dan ujikaji optikal.